Disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat Villa Don uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Villa Don uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. Villa Don gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.

© 2009 Villa Don | Sitemap | Disclaimer